SOLCELLER


Gå till innehållet

Info solsystem

Solelsystemets funktion

vad ingår i solelsystemet:
-En solpanel
-En kontrollenhet (även kallad laddningsregulator)
-Batterier

Solpanelerna, som är tillverkade av kisel, alstrar elström. Den elström panelerna producerar leds till förbrukarna eller lagras i batterierna för senare behov. Laddningsregulatorn övervakar systemets funktion och förhindrar att batterierna överladdas eller djupurladdas.

Solelsystemets driftspänning är normalt 12 V, samma spänning som vanligen används i bilar och båtar. Om systemet kopplas till en växelriktare (inverter) kan man använda vanliga 230 V apparater.

Solelsystemet fungerar i praktiken på samma sätt som växelnätströmssystemet hemma.
Du kan t.ex. använda belysningen, kylskåpet, vattenpumpen, titta på TV och lyssna på radio.

För solelsystemets funktion är det av största vikt att alla komponenterna är planerade att fungera tillsammans. Detta gäller både krävande professionella lösningar som mindre konsumentsystem till fritidsbostaden. Kontrollera garantibeviset så att systemets samtliga delar ex. hör till Naps produktfamilj. Då försäkrar du dig om att garantin gäller i alla situationer.

Hur började alltsammans?

Redan 1839 upptäckte den franske fysikern Antoine Henri Becquerel den fotoelektriska effekten. Men egentligen började allt på 1960-talet i USA i samband med rymdprogrammen. Satelliterna behövde en pålitlig energikälla, då de måste fungera i rymden under långa tider utan extern energiförsörjning. Solelpanelernas utveckling hade börjat. och vår leverantör Naps har deltagit i utvecklingen sedan 1980.Det finns många gods skäl att skaffa ett Solenergisystem- Närmaste Elanslutning är avlägsen
- Elanslutning är dyr
- Lite underhållsbehov
- Solelen har inga fasta avgifter
- Solelen är tyst och ekologiskt allternativ
- Solelen är ett mordernt sätt producera El
- Solelen är säker och tillförlitlig
- Systemet är en långsiktig investering
- Systemet har lång garantitid
- Systemet öker värdet på din fastighet

Solenergisystem är ett idealiskt sätt att förse ditt fritidshus med El. Du kan välja något av de många solenergisystemet som täcker olika Energibehov. De passar allt från små behov till kontinuerlig sommaranvändning. solenergisystemet kan installeras i både gamla och nya hus. Du kan fritt använda belysning, television, radio, telefon, kylskåp, vattenpump, mikrovågsugn, dator och övriga apparater. Varför skulle du inte njuta av den säkerhet och komfort som solen medför.

Vad behövs ...
I solenergisystemet ingår en solpanel som omvandlar solenergin till elektricitet, en laddningsregulator som optimerar laddningen av batterierna och en batteribank som lagrar energin för kommande bruk. Installationstillbehör ingår i leveransen av komplett paket. Systemet kan innehålla en eller flera paneler och ett antal batterier som behövs för att lagra den energi som panelerna genererar. Ifall de färdiga systemen inte tillgodoser dina behov, så skräddarsyr vi gärna ett system specifikt för dina behov.

Lätt att installera, använda och bygga ut.
Vårt heltäckande produktsortiment omfattar olika standardsystem och tillbehör för dem. Redan gjorda installationer kan kompletteras och varieras i efterhand. Det är lätt att lägga till extra paneler och/eller batterier.

Utöver Solenergisystemet har vi också lampor, vattenpumpar, växelriktare och kylskåp.

Du kan lätt installera solenergisystemet själv och sparar därigenom in på installationskostnaderna. Om du hellre låter någon annan göra installationen hjälper vi dig gärna.

Solenergisystemet är ett system som är helt oberoende av andra elsystem. Det sköter sig själv och kräver i praktiken inget underhåll alls.


Vi reserverar oss från ev.tryckfel i text och bild, och kan ändras utan förbehåll.


El-kraft från SOLKRAFT | info@solkraft.se

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn